Интернет књижара      Ценовник     Чланарина     Антиквитети     Контакт  
 
  Саопштење     122 године СКЗ       Библиотеке     Чланови      Оснивачи     Председници     Закон о СКЗ   
 
 

ЧЛАНОВИ

Српска књижевна задруга има редовне и почасне чланове.

Редовни члан постаје лице или организација уколико изразе вољу да се учлане и уплате члански улог.

Редовни чланови су: добротвори, велики добротвори и добротвори задужбинари ,физичка и правна лица, који уплаћују одређени улог једном за свагда, улагачи, који плаћају улог за календарску годину, укључиво и претплатници за Коло.

Висина чланских улога утврђује се одлуком Скупштине Српске књижевне задруге, а на предлог Управног одбора.

Управни одбор може у току године преиспитати или изменити висину чланских улога ако наступе околности које налажу такву измену, уз обавезу да ову своју одлуку достави Скупштини на потврду, на првој наредној седници.

Чланство у Српској књижевној задрузи престаје:

  1. смрћу редовног члана,
  2. престанком рада учлањене организације (правног лица),
  3. исписом,
  4. нередовним плаћањем чланског улога,
  5. искључењем.

Управни одбор може искључити члана ако је његов рад штетан по интересе и углед Српске књижевне задруге.

На одлуку о искључењу из чланства члан се може жалити Скупштини СКЗ, чија је одлука коначна.

По престанку чланства уплаћени члански улог остаје Српској књижевној задрузи.

Редовни чланови, укључујући и досадашње добротворе, могу купити издања Српске књижевне задруге са попустом који за сваку годину утврђује Управни одбор. Попуст се остварује искључиво по једном основу на једном купљеном примерку истог издања једног наслова.

Гласник Српске књижевне задруге добијају сви редовни чланови бесплатно.

Сви редовни чланови имају право да учествују у раду Скупштине Српске књижевне задруге, а правна лица то право остварују преко својих представника, под условом да, раније наведеним одредбама Правила о Српској књижевној задрузи, на дан одржавања Скупштине имају својство редовног члана.


Copyright © Српска Књижевна Задруга 2007.   Сва права задржана