Интернет књижара      Ценовник     Чланарина     Антиквитети     Контакт  
 
  Саопштење     123 године СКЗ       Библиотеке     Чланови      Оснивачи     Председници     Закон о СКЗ   
 
 

ЧЛАНОВИ

Српска књижевна задруга има редовне и почасне чланове.

Редовни члан постаје лице или организација уколико изразе вољу да се учлане и уплате члански улог.

Редовни чланови су: добротвори, велики добротвори и добротвори задужбинари ,физичка и правна лица, који уплаћују одређени улог једном за свагда, улагачи, који плаћају улог за календарску годину, укључиво и претплатници за Коло.

Висина чланских улога утврђује се одлуком Скупштине Српске књижевне задруге, а на предлог Управног одбора.

Управни одбор може у току године преиспитати или изменити висину чланских улога ако наступе околности које налажу такву измену, уз обавезу да ову своју одлуку достави Скупштини на потврду, на првој наредној седници.

Чланство у Српској књижевној задрузи престаје:

  1. смрћу редовног члана,
  2. престанком рада учлањене организације (правног лица),
  3. исписом,
  4. нередовним плаћањем чланског улога,
  5. искључењем.

Управни одбор може искључити члана ако је његов рад штетан по интересе и углед Српске књижевне задруге.

На одлуку о искључењу из чланства члан се може жалити Скупштини СКЗ, чија је одлука коначна.

По престанку чланства уплаћени члански улог остаје Српској књижевној задрузи.

Редовни чланови, укључујући и досадашње добротворе, могу купити издања Српске књижевне задруге са попустом који за сваку годину утврђује Управни одбор. Попуст се остварује искључиво по једном основу на једном купљеном примерку истог издања једног наслова.

Гласник Српске књижевне задруге добијају сви редовни чланови бесплатно.

Сви редовни чланови имају право да учествују у раду Скупштине Српске књижевне задруге, а правна лица то право остварују преко својих представника, под условом да, раније наведеним одредбама Правила о Српској књижевној задрузи, на дан одржавања Скупштине имају својство редовног члана.

 

ЧЛАНОВИМА СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ

 

Поштовани чланови,

 

Свакако Вам је познато да је у целини објављено редовно 106. КОЛО СКЗ у 6 књига. Њему претходи 710. књига из 105. Кола (Српско сликарство 1900–1950), објављена у 2014. години:

 

Лазар Трифуновић

СРПСКО СЛИКАРСТВО 1900–1950.

Приредио Динко Давидов

Предговор Лидија Мереник

Биобиблиографија Весна Круљац

 

Злата Бојовић

ИСТОРИЈА ДУБРОВАЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

 

Секст Проперције

ПРЕКРАТКА ЈЕ ЉУБАВ, МА КОЛ'КО ДА ТРАЈЕ

Изабране елегије

Превод, предговор и тумачења Гордан Маричић

 

Слободан Душанић

АНТИЧКЕ ТЕМЕ

Приредили Владета Јанковић и Жарко Петковић

Предговор Жарко Петковић

 

Ненад Љубинковић

НАШИ ДАЛЕКИ ПРЕЦИ

Етномитолошке студије

Предговор Бранко Златковић

 

Петар Пајић

ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ

Предговор Радивоје Микић

 

Славица Гароња

ПОВРАТАК У АРКАДИЈУ, роман

Предговор Душко Бабић

 

 

У току је рад Комисије за 107. редовно Коло које излази 2015. године.

Уплатом чланских улога омогућавате излазак новог Кола СКЗ, најстарије и најугледније српске књижевне едиције.

 

Годишњи члански улози остали су непромењени: за појединце (физичка лица) 4.200 динара – претплата на 6 књига 107. Кола; или 1.300 динара.

За правна лица (школе, библиотеке, установе, предузећа) годишњи члански улог износи 5.200 динара и представља претплату на Коло (2015).

 

Правна или физичка лица која могу да обезбеде једнократни улог од 1.000 евра или више, добијају трајни статус Добротвора Српске књижевне задруге и комплет новог кола СКЗ. Статус Великог добротвора СКЗ регулише се посебним уговором са Управним одбором СКЗ.

 

Све врсте чланских улога омогућавају члану попуст од 30% на издања СКЗ, чланску књижицу СКЗ, позив на Скупштину (тј. Гласник СКЗ).

 

Молимо досадашње чланове да обнове своје чланство, ажурирају књижице и обавесте СКЗ о промени адресе, телефона и мејла.

 

Молимо чланове-претплатнике за 2014. годину да подигну своје књиге из 105. Кола.

 

Молимо Вас да помогнете у афирмацији СКЗ и ширењу чланства.

 

Учланите једног свој пријатеља у СКЗ.

 

С надом у разумевање и с најбољим жељама у Новој години,

 

 

Новембар-децембар 2014.

УПРАВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ

 

 

 

ЧЛАНСТВО СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ

 

Српска књижевна задруга је национална културно-издавачка установа, основана 1892. године. На крају 19. и на почетку 20. века окупила је у својој Управи најугледније писце, научнике, професоре универзитета, а њено чланство било је раширено по целом српском етничком простору – далеко изван ондашње Србије.

 

За 123 године постојања, Задруга је остварила велики број научно-истраживачких и издавачких пројеката, пре осталих – најстарију српску издавачку едицију КОЛО, у којој сваке године излази 6 до 7 књига одабраних дела старије и нове, светске и српске књижевности у плавим корицама са иницијалом СКЗ који је нацртао Јован Јовановић Змај, први потпредседник СКЗ. До сада је објављено 106 Кола са 716 наслова.

 

Задруга је издавач и других едиција, сабраних и критички приређених класика. Са Матицом српском издала је двапут едицију Српска књижевност у 100 књига, а с Просветом Стару српску књижевност у 25 књига... Самостално, објавила је три издања велике Историје српског народа у 10 томова...

 

Задруга је – ЗАДРУГА ЧЛАНОВА. Чланство је слободно и добровољно. Подразумева годишњу чланарину, али и љубав за Задругину традицију: чланство у тој традицији писаца и читалаца, ћирилске књиге с класичним и модерним вредностима.

 

Члан може бити сваки појединац, као и правно лице: установа, школа, библиотека, предузеће.

 

Чланарина може бити годишњи улог од 10 евра (за то се добија попуст од 30% за сва издања СКЗ) или улог-претплата на годишње Коло од 7 књига (који и ове године износи 4.200 динара за појединце, а 5.200 дин за правна лица – може у две рате до 15. августа). И то чланство, поред добијених седам књига, подразумева попуст од 30%. – Члан добија Гласник СКЗ и чланску књижицу СКЗ. Учествује у раду Скупштине СКЗ.

 

Скупштина СКЗ одржава се сваке године, а сваке треће мења једну трећину Управног одбора од 22 члана. Управни одбор бира Председника, Потпредседника, Секретара, Књижевни и Економски одсек и комисије СКЗ, именује Управника и Главног уредника...

 

Закон о СКЗ усвојила је Народна скупштина Републике Србије.

 

О СКЗ – више на Сајту: www.srpskaknjizevnazadruga.com

 

Српска књижевна задруга,

Београд, Краља Милана 19,

тел. 011 3230 305

 

БУДИТЕ И ВИ ЧЛАН СКЗ

 

 

ПРИСТУПНИЦА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

 

ПРИСТУПНИЦА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

 

 

 


Copyright © Српска Књижевна Задруга 2007.   Сва права задржана