Сеновите приче

Сеновите приче
Аутор
АуторМиодраг Матицки
Едиција
ЕдицијаАтлас

Напиши рецензију

Please login or register to review

Међу прозним писцима који у савременој српској књижевности делују из круга активних тумача књижевности, Миодраг Матицки сигурно заузима једно од најистакнутијих места. Признат као поуздан истраживач наше књижевне прошлости, посебно народне књижевности, српске граничарске епике, алманаха и календара 19. и 20. века, он се последњих година све више окреће писању имагинативне прозе, допуњујући на тај начин своју богату истраживачку књижевну библиографију. Његови романи – Глува лађа, Луди песак, Иду Немци, Предности гипса, као и приповедачке збирке Свакодневно хватање веверице, Вучјак Аделе Аргени, Десети за молитву – колико о савременом животу и његовим специфичностима, у исти мах читаоцима нашег времена наговештавају веома инвентивну прозну слику живота у бурним културно-историјским епохама националне прошлости, што је посебно наглашено у романима, а у последње време и у приповеткама. Ипак, његова проза није оптерећена ерудитношћу, цитатношћу, интерференцијалним и осталим елементима тзв. универзитетске прозе, јер се ти елементи већ налазе укључени у њен тематско-садржински слој па их није неопходно посебно истицати у тексту. Она је стога изузетно наративна, сликовита, препуна детаља и нијанси из непосредне стварности и оних тематских и значењских слојева из прошлости који их на непосреднији начин повезују са данашњом стварношћу.

На сличан начин Миодраг Матицки поступио је и при компоновању књиге приповедака Сеновите приче, у којој се налазе и приповетке које се односе на савремени и нама ближи временски тренутак и живот и оне које говоре о културној и књижевној прошлости српског народа. Састављена од неколико тематских и значењских целина, најновија књига приповедака овог аутора, у којој се управо због неопходног унутрашњег јединства њених посебних композиционих јединица налазе и старе и нове приче, потврђује неке од естетски најостваренијих особина његове досадашње прозе. То је најпре лирско-евокативна атмосфера живота у раној младости књижевних ликова у малој вароши у унутрашњости земље, повремено и у великом граду, затим онеобичавање свакодневне стварности уношењем у њен очекивани садржински поредак имагинативних, симболичких, ониричких или фантастичко-алегоријских мотива и призора, као и призора са историјско-идеолошким контекстом и трагичним животним последицама, потпуно ново оживљавање такозване биографске приче о изабраним личностима српске књижевне историје и културе (Стерији, Кодеру, Попи и другима). У специфичној визури једног радозналог и инвентивног савременог писца, све ове особине су у новом композиционом поретку потврдиле своје некадашње значење и откриле његове нове и неочекиване слојеве. Аутор је на тај начин остварио неколико међусобно условљених целина књиге, лирско-евокативну, историјско-идеолошку и књижевно-културолошку, и на тај начин у пуној мери мотивисао наглашену тематску, садржинску и поетичку сложеност књиге и њену унутрашњу целовитост.

  • Прегледа: 533
  • Аутор: Miodrag Maticki
  • Код књигe: Senovite priče
  • Доступност: На лагеру
0Књига продато
  • 550.00Д

Тагови: