Чланство СКЗ

Постаните члан СКЗ

Задруга је – задруга чланова. Чланство Српске књижевне задруге подразумева годишњу чланарину, али и љубав за Задругину традицију: чланство у тој традицији писаца и читалаца, ћирилске књиге с класичним и модерним вредностима.

Члан може бити сваки појединац, као и правно лице: установа, школа, библиотека, предузеће.

Чланарина може бити годишњи улог од 1.300 динара (за то се добија попуст од 30% на сва издања СКЗ) или улог-претплата на годишње КОЛО од 6-7 књига (који и ове године износи 4.200 динара за појединце, а 5.200 дин. за правна лица – може у две рате). И то чланство, поред добијених књига, подразумева попуст од 30%. – Члан добија Гласник СКЗ и чланску књижицу СКЗ. Учествује у раду Скупштине СКЗ.

Српска књижевна задруга има редовне и почасне чланове.

  • Редовни члан постаје лице или организација уколико изразе вољу да се учлане и уплате члански улог.
  • Редовни чланови су: добротвори, велики добротвори и добротвори задужбинари, физичка и правна лица, који уплаћују одређени улог једном засвагда, улагачи, који плаћају улог за календарску годину, укључиво и претплатници за Коло.
  • Висина чланских улога утврђује се одлуком Скупштине Српске књижевне задруге а на предлог Управног одбора.
  • Управни одбор може у току године преиспитати или изменити висину чланских улога ако наступе околности које налажу такву измену, уз обавезу да ову своју одлуку достави Скупштини на потврду, на првој наредној седници.

Чланство у Српској књижевној задрузи престаје:

  • смрћу редовног члана;
  • престанком рада учлањене организације (правног лица);
  • исписом;
  • нередовним плаћањем чланског улога;
  • искључењем.

Управни одбор може искључити члана ако је његов рад штетан по интересе и углед Српске књижевне задруге. На одлуку о искључењу из чланства члан се може жалити Скупштини СКЗ, чија је одлука коначна.

По престанку чланства уплаћени члански улог остаје Српској књижевној задрузи.

Редовни чланови, укључујући и досадашње добротворе, могу купити издања Српске књижевне задруге са попустом који за сваку годину утврђује Управни одбор. Попуст се остварује искључиво по једном основу на једном купљеном примерку истог издања једног наслова.

Гласник Српске књижевне задруге добијају сви редовни чланови бесплатно.

Сви редовни чланови имају право да учествују у раду Скупштине Српске књижевне задруге, а правна лица то право остварују преко својих представника, под условом да, раније наведеним одредбама Правила о Српској књижевној задрузи, на дан одржавања Скупштине имају својство редовног члана.

Скупштина СКЗ одржава се сваке године, а сваке треће мења једну трећину Управног одбора од 22 члана. Управни одбор бира председника, потпредседника, секретара, Књижевни и Економски одсек и комисије СКЗ, именује управника и главног уредника.

За 128 година постојања Задруга је остварила велики број научно-истраживачких и издавачких пројеката, пре осталих – најстарију српску издавачку едицију Коло, у којој сваке године излази 6 до 7 књига одабраних дела старије и нове, светске и српске књижевности у плавим корицама са иницијалом СКЗ који је нацртао Јован Јовановић Змај, први потпредседник СКЗ.

Задруга је издавач и других едиција, сабраних и критички приређених класика. Са Матицом српском издала је двапут едицију Српска књижевност у 100 књига, а с Просветом Стару српску књижевност у 25 књига. Самостално, објавила је три издања велике Историје српског народа у 10 томова.