Броширана серија


Прикажи:
Поређај по:

Ресимић добошар и друге приповетке

Још један писац, запостављен и скрајнут али незаборављен у идеолошко време комунистичке епохе, дожив..

240.00Д

Нови свијет у старом Розопеку

Приповетке великог писца српског реализма, међу којима су и Поварета и Полипенда – предастављају Мат..

240.00Д

Кањош Мацедоновић и друге приповетке

Љубишина слика прошлости – пише у поговору Марко Недић – управо зато што се снажно ослања на народну..

240.00Д

Лутања Одисејева

Писац славних Прича из класичне старине није могао заобићи велике пустоловине освајача Троје, које ј..

240.00Д

Себри и властела

Др Живко Топаловић (1886-1972) плодан писац и политички мислилац, социјалист а политички емигрант, з..

240.00Д

Венац народних песама о жени

Избор Тихомира Остојића. У три циклуса распоредио је Остојић песме о жени: Ликови из старине, У оков..

240.00Д

Старовремске приче

Преводилац Мира Чехова на српском дочарава две карактеристичне приповетке аутора Мртвих душа, Ревизо..

240.00Д

Годо је дошао

Драмски оглед великог српског писца из 20. века Миодрага Булатовића, аутора велике збирке приповедак..

240.00Д

Црте из ослобођења Србије

Обележавајући два века од Првог српског устанка, Српска књижевна задруга објавила је низ књига посве..

240.00Д

Карађорђе у говору и твору

Неуморни прегалац и сведок о људима, обичајима и догађајима из Србије 19. века, Милан Ђ. Милићевић с..

240.00Д

Повесница вожда Карађорђа

Антоније Протић, више сведок него историјски писац 19. века, схвата Карађорђеву епоху као одбљесак н..

240.00Д

Описаније устанка

Кад је, уз Први српски устанак, од хајдучког писара постао велики српски књижевник, Вук Караџић је н..

240.00Д

Песме Филипа Вишњића о устанку

Слепи гуслар великог талента сам је испевао епску хронику – врхунску поему Почетак буне против дахиј..

240.00Д

Хасанагиница и друге баладе

У усменим баладама, наша народна поезија достигла је понекад највише уметничке домете: „Хасанагиница..

240.00Д

Родољупци

„Две особине грађанскога сталежа су ту нарочито предмет Стеријине критике. Он му пре свега замера ње..

240.00Д

У ноћи

Борисав Станковић (1875-1927) огледао се у роману (Нечиста крв), драми (Коштана), највише успеха пос..

240.00Д

Краљ и чобанин

Оне усмене приповетке у којима је чудесно заменила мудрост, тј. нису ни бајке нити кратке шаљиве при..

240.00Д

Примјери чојства и јунаштва

Војвода Марко Миљанов Поповић (1833 – 1901) био је велики јунак и знаменити српски писац. Оставио је..

240.00Д