Семољ људи - Азбучни роман у 919 прича о надимцима

Семољ људи - Азбучни роман у 919 прича о надимцима
Аутор
АуторМиро Вуксановић
Едиција
Едиција100. Коло (2008)

Напиши рецензију

Please login or register to review
Семољ људи Мира Вуксановића завршна су књиига његове трилогије о необичним речима из његовог завичаја у Горњој Морачи у Црној Гори. За разлику од Семољ горе и Семољ земље, написаних ијекавским изговором, Семољ људи написани су екавски, са изузетком једног броја ијекавски објашњених речи пренесених у њу из књиге Тамоони . Топоними, називи, легенде, записи из "ковнице нашег језика" из прва два наслова трилогије откривали су читаоцима специфичну народну лекиску животног простора ауторовог завичаја. Речи у њима својим обликом и значењима непосредно су извириле из патријархалне културе, психологије, филозофије, начина мишљења и понашања обичних људи и из њиховог виђења свога окуржења. Нова књига односи се управо на људе из семољлског краја, донекле проширеног и новим социокултурним простором у којем су се нашли, и на њихове кључне психичке, моралне, интелектуалне и друге особине из којих су настајали и њихови надимци. Речи у Семољ људима означавају неке од наглашенијих, увеличаних или деформисаних особина које одређују суштину карактера описаних личности. Најчешће су то неке скривене особине које се открију у тренутку, у некој необичној ситуацији и догађају, или су то оне особине које сталним понављањем уз личност постају њен неотуђиви део. Наглашено хуморно, карикатурално, иронично или гротескно, понекад и апсурдно значење које имају надимци уз поједине личности откривају не само њиховаа кључна спољашња и унутрашња обележја и мане него и начин мишљења и функционисања средине и колектива који им је дао такве надимке и знатан степен критичности или емотивности који се понекад исказују уз њих. Додајући повремено уз духовите надимке, записе и приче, и кратке провокативне дијалоге отворених значења, Миро Вуксановић је написао инветивну, динамичну, сложену и живописну прозну књигу, чији се смисао подједнако налази у њеним издвојеним јединицама, у њеној мозаичној композицији и у јединству њене садржине и облика.
  • Прегледа: 2217
  • Аутор: Вуксановић Миро
  • Наслов дела: Семољ људи - Азбучни роман у 919 прича о надимцима
  •   
  
  • 500.00Д

Тагови: