ПРЕДСЕДНИЦИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ

СТОЈАН НОВАКОВИЋ , председник Српске краљевске академије, историчар, књижевник, државни саветник, посланик на страни, министар, председник владе од 1892 – 1895. ЉУБОМИР КОВАЧЕВИЋ , академик, професор Велике школе и Универзитета, министар од 1895 – 1898. ПЕРА П. ЂОРЂЕВИЋ , академик, професор, државни саветник од 1898 – 1902. ЉУБОМИР СТОЈАНОВИЋ , секретар Српске краљевске академије, професор Велике школе и Универзитета, државни саветник, министар, председник владе од 1902 – 1904. ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ , професор Велике школе, министар од 1904 –1906. ДОБРОСЛАВ РУЖИЋ , професор, књижевник, државни саветник, министар од 1906 – 1908. СТОЈАН НОВАКОВИЋ , по други пут од 1908 – 1915. СРЕТА СТОЈКОВИЋ , професор и директор гимназије, књижевник од 1920 – 1928. ПАВЛЕ ПОПОВИЋ , академик, професор и ректор Универзитета од 1928 – 1937. МАРКО ЦАР , књижевник од 1937 – 1941. ТИХОМИР Р. ЂОРЂЕВИЋ , академик, професор Универзитета од 1941 –1942. ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ , академик, књижевник, директор Народног музеја у Београду од 1945 – 1952. МИЛОШ Н. ЂУРИЋ , академик, професор Универзитета од 1952 –1957. ВОЈИСЛАВ ЂУРИЋ , академик, професор Универзитета од 1957 – 1961. МИЛАН ЂОКОВИЋ , књижевник, управник Коларчевог народног универзитета у Београду од 1961 – 1962. СВЕТИСЛАВ ЂУРИЋ , председник Културно-просветног већа Народне скупштине СР Србије од 1962 – 1966. МИЛАН ЂОКОВИЋ , по други пут од 1966 –1969. ДОБРИЦА ЋОСИЋ , књижевник од 1969 – 1972. РИСТО ТОШОВИЋ , књижевник од 1973 – 1986. РАДОВАН САМАРЏИЋ , академик, професор Универзитета од 1988 – 1994. БРАНКО В. РАДИЧЕВИЋ , књижевник од 1995 – 1997. НОВИЦА ПЕТКОВИЋ , књижевник, професор Универзитета од 1997 - 1999. МИЛИСАВ САВИЋ , књижевник од 2000 – 2001. СЛАВЕНКО ТЕРЗИЋ , историчар, научни саветник Историјског института САНУ од 2001- 2005. СЛОБОДАН РАКИТИЋ , књижевник од 2005 - 2013. МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ , књижевник од 2013.